Grafik

”Stenbrotten”
Litografi 2018-2020
Öster om Nun Kun Litografier 1996
Varanasi Litografi, tuschlavering 1985
Litografi 2021