Om

Fotografier finns dels i reseskildringarna men också på

Teckningar finns också på Kc-Väst hemsida

CV