Om

Fotografier finns mycket i reseskildringarna men de flesta finns på Flickr

Alla teckningar av vikt återfinns också på Kc-Väst hemsida

CV