Teckningar/Drawings

Denna sida innehåller i huvudsak teckningar. De tematiskt serierna Världsberget, Kristallberget, Öster om Nun Kun kan också innehålla grafik och måleri.

Världsberget
Teckningar 1990-93
Kristallberget Teckningar 1990-93
Öster om Nun Kun Teckningar 1996
Vrilar Teckningar
1989-1996
Transformationer Teckningar 1996
In i berg och skog Teckningar 2020-22
Förflutnna vägar Teckningar 1994
Hidden trails Teckning 2013-2014
Naturen Teckningar 2021-2023
Morfologi Teckningar 2012
Sprickor/Cracks Teckningar 2016
Skisser/Sketches