Kategorier
Arkitektur Tibet

Tsogyal Latso

The birthplace of Yeshe Tsogyal is known as Tsogyal Latso. Some twelve hundred years later, it is a place of pilgrimage and a source of blessings. Today, a monastic community of 15 resident nuns continues in Yeshe Tsogyal’s footsteps, preserving the lineage and legacy of enlightened feminine wisdom. For pilgrims, Tsogyal Latso is a treasure trove of relics, sacred geology, and the history of Buddhist saints.

Yeshe Tsogyal, whose name means Victorious Ocean of Wisdom, was the chief disciple and consort of Guru Padmasambhava, the Indian master who firmly established Vajrayana Buddhism in 8th century Tibet. She is renowned for gathering and preserving the immeasurable teachings of the historical Buddha, Shakyamuni, and Padmasambhava through hidden treasures sealed for future generations in the minds of chosen disciples and in mountains and rocks. Said to have lived to the age of 211, she worked ceaselessly to benefit beings. The most celebrated heroine in Tibet’s history, Yeshe Tsogyal’s life story is a profound teaching and an account of a fully enlightened female Buddha. 

Födelseplatsen för Yeshe Tsogyal är känd som Tsogyal Latso. I cirka tolvhundra har den varit en berikande källa för otaliga pilgrimer. Idag finns där ett kloster med 15 nunnor som lever i Yeshe Tsogyals fotspår och framhåller hennes upplysthet och kvinnliga vishet. För pilgrimer till Tsogyal Latso är det en skatt av reliker, geologi mättad av mystik och buddhistiska helgons historia.

Yeshe Tsogyal betyder Visdomens Segrande Ocean och hon var huvudlärjunge och gemål till Guru Padmasambhava, den indiske mästaren som grundmurade Vajrayana-buddhismen i Tibet under 800-talet. Hon är känd för att ha samlat och bevarat de omfattande lärorna från den historiska Buddha, Shakyamuni och Padmasambhava. Dessa skatter förseglades för framtida generationer i utvalda lärjungars sinnen och i berg och klippor. Hon sägs ha levt till 211 års ålder och arbetade oavbrutet för att gynna alla varelser. Hon är den mest hyllade hjältinnan i Tibets historia. Berättelsen om Yeshe Tsogyals ger eftervärlden djupgående lärdom om en upplyst kvinnas liv.

Tsogyal Latso

Tsogyel La-tsoPrayer wheels around the pond.Prayer wheels around the pond 2The Chapel at Tsogyel La-tsoVirudhaka, guardian of the southDetail VirudhakaDetail Virudhaka 2Protective Deity 2Details 2Details 1Protective Deity 1Detail Protective deityPadmasambhava, Aka Guru RinpocheKaliChapel Altar 2Chapel Altar 1Prayer wheelEnlightmentMonk dwellingsRepairments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *