Kategorier
Arkitektur Natur Tibet

Tsogyal Latso

The birthplace of Yeshe Tsogyal is known as Tsogyal Latso. Some twelve hundred years later, it is a place of pilgrimage and a source of blessings. Today, a monastic community of 15 resident nuns continues in Yeshe Tsogyal’s footsteps, preserving the lineage and legacy of enlightened feminine wisdom. For pilgrims, Tsogyal Latso is a treasure trove of relics, sacred geology, and the history of Buddhist saints.

Yeshe Tsogyal, whose name means Victorious Ocean of Wisdom, was the chief disciple and consort of Guru Padmasambhava, the Indian master who firmly established Vajrayana Buddhism in 8th century Tibet. She is renowned for gathering and preserving the immeasurable teachings of the historical Buddha, Shakyamuni, and Padmasambhava through hidden treasures sealed for future generations in the minds of chosen disciples and in mountains and rocks. Said to have lived to the age of 211, she worked ceaselessly to benefit beings. The most celebrated heroine in Tibet’s history, Yeshe Tsogyal’s life story is a profound teaching and an account of a fully enlightened female Buddha. 

Födelseplatsen för Yeshe Tsogyal är känd som Tsogyal Latso. Cirka tolvhundra år senare är det en pilgrimsort och en källa till välsignelser. Idag finns ett kloster med 15 nunnor som fortsätter i Yeshe Tsogyals fotspår och bevarar arvet efter en upplyst kvinnlig vishet. För pilgrimer till Tsogyal Latso är det en skattkammare av reliker, helig geologi och buddhistiska helgons historia.

Yeshe Tsogyal, vars namn betyder Visdomens Segrande Ocean, var huvudlärjunge och gemål till Guru Padmasambhava, den indiske mästaren som fast etablerade Vajrayana-buddhismen i Tibet under 800-talet. Hon är känd för att ha samlat och bevarat de omfattande lärorna från den historiska Buddha, Shakyamuni och Padmasambhava i skatter förseglade för framtida generationer i utvalda lärjungars sinnen och i berg och klippor. Hon sägs ha levt till 211 års ålder och arbetade oavbrutet för att gynna alla varelser. Hon är den mest hyllade hjältinnan i Tibets historia. Yeshe Tsogyals livsberättelse är en djupgående lärdom och redogörelse för en fullt upplyst kvinna.

Tsogyal Latso

Tsogyel La-tsoPrayer wheels around the pond.Prayer wheels around the pond 2The Chapel at Tsogyel La-tsoVirudhaka, guardian of the southDetail VirudhakaDetail Virudhaka 2Protective Deity 2Details 2Details 1Protective Deity 1Detail Protective deityPadmasambhava, Aka Guru RinpocheKaliChapel Altar 2Chapel Altar 1Prayer wheelEnlightmentMonk dwellingsRepairments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *