Kategorier
Arkitektur Tibet

Arkitektur i Tibet

Gyantse Kumbum

Gyantse Kumbum

En Kumbum är ett slags tredimensionell mandala. Den beskrivet det buddistiska kosmos. Den vägleder den bedjande till upplysning. Gyantse Kumbum som är en av de bäst bevarade har 77 altarnischer som pilgrimen passerar under sin vandring runt runt, våning för våning mot toppen. Nischerna innehöll statyer som helt förstördes under kulturrevolutionen men har sedan dess ersatts av lerfigurer, dock ej med samma konstnärliga kvalité.

Gyantse Kumbum
Gyantse Kumbum

Portala

Potala Lhasa

Potala var vinterpalats för Dalai Lama, den högste ledaren, andligt som världsligt för tibetanerna. Palatset började byggas 1645 av den 5:e Dalai Lama på ett av Lhasas tre heliga berg. Det är c.a 400 m brett och reser sig 300 m över dalbottnen. De sluttande stenväggarna är i snitt 3 m breda och 5 m nere vid grunden som är armerad med koppar för att stå emot jordbävningar. Murkrönen har en speciellt hårdpackad lera som skydd för vätan. De vita delarna av palatset innehöll den världsliga maktens lokaler och det röda palatset utgjorde den andliga delens samlingslokaler, tempel och altare. Totalt innehåller palatset över 1000 rum. Allt är numera ett museum och ett tomt skal. Dalai Lama flydde 1959 till Indien i samband med att röda armén intog Tibet och Lhasa. Palatset överlevde även kulturrevolutionen 1966 men bestals på många värdefulla föremål. Många skrifter, målningar och möbler finns dock kvar. Hela byggnaden är klassat som världsarv av ENESCO och är en stor turistattraktion.

Potala Lhasa, vy mot väster
Potala, innergården med det världsliga palatset
Potala, norra delen

Samding

Samding kloster

Klostret Samding ligger vackert på en kulle mitt i den heliga ringformade sjön Yamdroktso. Samding var från början ett nunnekloster som leddes av den kvinnliga inkarnationen av laman Dorje Pangmo. Vid mongolernas invasion 1716 förvandlade hon alla nunnorna till grisar och hjälpte dem att fly. Hennes nuvarande inkarnation arbetar för regeringen i Lhasa och kan medverka till att förbättra situationen för tibetanerna i landet. Samding är numera ett kloster med 30-tal munkar. 

Samding kloster. Innergården med entré till huvudsalen och omkringliggande bostäder och kök

Samye

Samye kloster, det centrala templet symbol för heliga berget Meru

Samye är ett av de första klostren som bildades då Tibet blev buddistiskt. Klostret Samye byggdes helt cirkulärt som en mandala efter de meditationsbilder som är så viktiga inom tibetansk buddism, speglande den kosmiska ordningen. I mitten av Samye finns det fyrkantiga palatset, en sinnesbild för det heliga berget Meru som världens axel omgiven av kontinenter, oceaner och berg i alla fyra väderstrecken. Den yttre cirkulära muren med 1008 mindre stupor på krönet symboliserar bergen som omger universum, den yttersta ”Chakravada” som i myten är en skyddsmur av järn.

Samye kloster med de 1008 chorten på krönet av den cirkulära muren
Samye kloster. Framför det centrala templet tre st. så kallade ”buddistspridare”, pålar fulltäckta med böneflaggor och heliga skrifter på tygstycken. Överst har de en tygvariant av standarden som återfinns på templens tak i de fyra hörnen i form av metallcylindrar. En symbol för Buddhas seger över de fyra Maras (demoner).

Arkitektoniskt fick de centrala samlingssalarna och kapellen tibetanska drag i bottenvåningen. Våning två byggdes i kinesisk tradition och den översta våning i indisk stil. Den tidiga buddismen i Tibet influerades först av kinesisk chan buddismen men under byggandet av Samye hade den indiska buddismen segrat.

Samye kloster. Inre gården med pelargången runt det centrala templet.
Samye kloster. Pelargången runt det central templet med väggmålningar och bönehjul
Samye kloster. De fyra väderstrecken representerades av de fyra chorten i varje hörn med olika färger, svart, grönt, vitt och rött. Den vita i bilden hör inte till dessa chorten. Till höger i bild en standard på templets tak.
Samye kloster. Manadalaformen syns tydligt från berget Hepori söder om klostret.

Tashilhunpo Shigatse

Tashilhunpo Shigatse
Tashilhunpo Shigatse
Tashilhunpo Shigatse
Tashilhunpo Shigatse

Yangpachen

Yangpachen

Yangpachen förstördes fullständigt av kineserna under kulturrevolutionen men har sedan dess återuppbyggts. Det grundlades 1504 och var huvudsäte för Sharmapa linjen inom Karma Kagyu orden (rödhattarna). Den 13:e Sharmapa lever numera i Nepal. Arkitektoniskt är det väldigt stilrent och vackert. Det ger en bild av hur klostren en gång i tiden kunde sett ut i all sin prakt.

Rådjuren flankerar lagens hjul. Återkommande på alla kloster i Tibet
Yangpachen. Starkt ornamenterade träpelare, symbolrikt
Yangpachen. Traditionellt byggt tak med trästammar täckt med tvärgående kvistar som är belagt med hårdstampad jord och under senare tid pålagt ett betongskikt.
Yangpachen
Yangpachen

Yumbulagang

Yumbulakang 

Yubulakang byggdes ursprungligen som ett slott till Tibets första kung Nyatri Tsenpo. Under perioden för den 5.e Dalai Lama 1617-82 konverterades palatset till ett kloster. Strukturen är mer likt en fortifikation som överblickar dalen med floden Yarlung. Dalen sägs vara mycket bördig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *